Ήταν μια φορά ένα πυρηνικό εργοστάσιο

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται τρεις ιστορίες. Στην πρώτη, παρουσιάζεται η φιλία ενός δράκου μ’ έναν παλιάτσο και στη δεύτερη, μια ομάδα παιδιών εμποδίζει τη δημιουργία ενός πυρηνικού εργοστασίου. Στην τρίτη ιστορία, ένας εξωγήινος γίνεται φίλος με το περιστέρι της ειρήνης και κάνουν μαζί ένα ταξίδι στον κόσμο.