Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 – ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ

Σεμινάριο

Το λαϊκό παραμύθι ως μέσο μετάβασης στην ενηλικίωση (Προσέγγιση στην τέχνη της αφήγησης και στην αθέατη πλευρά των μαγικών παραμυθιών)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ

Σπάρτης 22 – Χαλάνδρι

τηλ. 210-6859383 και 210-6856027