Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015 – Μυτιλήνη – Σεμινάριο στο “Book and Art”

Εισαγωγικό σεμινάριο για το λαϊκό παραμύθι και την αφήγησή του.