Σάββατο 23/5/15 ώρα 9.30 μ.μ.

Συνεργατικό Καφενείο

Μοναστηρίου 140 – Ακαδημία Πλάτωνος

Βραδιά παραμυθιών

Χαραμάδες

Αφήγηση: Λίλη Λαμπρέλλη

Μουσική: Γιάννης Ψαριώτης