Τρίκαλα – 1η Νοέμβρη 2014 – Σουίτα Art Cafe

Ώρα 7 μ.μ. Βιβλιοπαρουσίαση από τη Λίλη Λαμπρέλλη

Βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος – Εκδόσεις Πατάκη

 

‘Ωρα 9 μ.μ. Αφήγηση παραμυθιών “Παραμύθια νυχτερινά για ενάντιους ανέμους”

Αφήγηση: Λίλη Λαμπρέλλη

Μουσική: Γιάννης Ψαριώτης